PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Fönsterglas
Fönsterglas
Fordonsglas
Glasräcken
Speglar

      Dessutom ordnar vi                                              

  • Plexiglas                                                                              
  • Isolerglas                                                                            
  • Stenskottslagning                                                            
  • Bastu/ dUSCHVÄGGAR                                                         
  • Glasräcken                                                                          
  • Inglasning av altan/balkong                                         
  • Stänkskydd till kök                                                     

     Öppettider                                                                       fri lånebil och nya bosch vindrutetorkare vid vindrutebyte

      MÅNDAG-FREDAG 07.00-17.30

      VI ÄR ETT AUKTORISERAT GLASMÄSTERI  SOM SAMARBETAR MED ALLA FÖRSÄKRINGSBOLAG. 

      NU ÄR ÄVEN PLANGLASVERKSAMHETEN AUKTORISERAD VID MTK MONTERINGSTEKNISKA KOMMITTÉN